Oferujemy pomoc w otrzymaniu świadczeń rodzinnych z Austrii .

Oferujemy kompleksową obsługę od złożenia wniosków po przyznanie świadczeń.
Potrzebne dokumenty do złożenia wniosków :

  • - kopia dowodu osobistego wnioskodawcy i partnera
  • - europejskie akty urodzenia
  • - europejski odpis aktu małżeństwa
  • - świadczenia ze szkoły, jeżeli dzieci się uczą
  • - zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce (tłumaczenie przysięgłe)
  • - zaświadczenie/decyzja  o przyznaniu lub odmowie świadczenia 500+
  • - decyzje z Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu lub odmowie zasiłku rodzinnego w Polsce ( tłumaczenie przysięgłe )
  • - w przypadku gdy wnioskodawca pracuje w Austrii potrzebne jest potwierdzenie pracodawcy o zatrudnieniu (Arbeitsbestatigung) , zaświadczenie o zameldowaniu w Austrii ( Meldezettel) oraz Sozialversicherungs Nummer ( Nr ubezpieczenia w Austrii)

Oferujemy także pomoc w uzyskaniu świadczenia wychowawczego ( Kinderbetreuungs Geld) oraz świadczeń dla bezrobotnych( Arbeitslosenunterstutzung)  z BUAK’u.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę dzwonić pod nr telefonu +48 664 664 095 w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach od 9-16