Bezpieczeństwo i przejrzystość dla Państwa! 

Przy uwzględnieniu najnowszych regulacji prawnych jest dla Państwa jako dla zatrudniającego szczególnie ważne, aby Państwa partnerzy byli godni zaufania szczególnie w kwestiach kadrowych.

Według ostatnich nowelizacji austriackiej ustawy o dostosowaniu prawa stosowanego do umów o pracę (AVRAG – Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz) w zakresie przekazanego Państwu personelu i jako klient odpowiadacie Państwo w najgorszym wypadku za spełnienie wszystkich roszczeń wraz z podatkami i opłatami. W ten sposób rzekomo najkorzystniejsza oferta może szybko okazać się najdroższą.

4 punkty naszego modelu bezpieczeństwa oferują Państwu najlepsze zabezpieczenie.

  • Co miesiąc udostępniamy aktualne zaświadczenia o braku zastrzeżeń.
  • Jesteśmy członkiem Creditreform i podlegamy stałej, gruntownej kontroli. W rankingu zdolności kredytowej Stowarzyszenia Ochrony Kredytów (KVS = Kreditschutzverband) obejmującym przedsiębiorstwa pośrednictwa pracy CARPE DIEM należy do grupy o najlepszych notowaniach. Rentowność i kondycja finansowa naszego przedsiębiorstwa chroni Państwa jako zatrudniającego przed niemiłymi niespodziankami wynikającymi z odpowiedzialności subsydiarnej z §14(1) austriackiej ustawy o odpłatnym przekazywaniu pracowników (AÜG = Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).
  • Od początku roku 2014 jesteśmy wpisani na listę HFU (lista przedsiębiorców zwolnionych z ponoszenia odpowiedzialności prowadzona przez austriackie Okręgowe Kasy Chorych). Dla Państwa oznacza to redukcję nakładów administracyjnych oraz zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności.
  •  
  • Ubezpieczenie należności zawarte w towarzystwie ubezpieczeniowym PRISMA daje Państwu pewność, że nasze przedsiębiorstwo oraz Państwo jako zatrudniający jesteśmy zabezpieczeni na wypadek utraty naszych należności.