Oświadczenie o ochronie danychOchrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Z tego względu przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie na postawie regulacji prawnych (DSGVO = Datenschutz-Grundverordnung – RODO = Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, DSG = Datenschutzgesetz – Ustawa o ochronie danych osobowych, TKG 2003 = Telekommunikationsgesetz 2003 – Ustawa o prawie telekomunikacyjnym z roku 2003). Z niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych dowiecie się Państwo, jakie dane są przez nas gromadzone, do jakich celów gromadzimy dane oraz w jaki sposób dysponujemy zgromadzonymi danymi. Prosimy o poświęcenie chwili uwagi na staranne zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

We wszelkich sprawach dotyczących sprostowania, zablokowania bądź usunięcia Państwa danych, jak również w przypadku skarg, udzielenia informacji czy ogólnych zapytań związanych z ochroną danych w naszej firmie jest do Państwa dyspozycji osoba odpowiedzialna za ochronę danych.

 

Rodzaj przetwarzanych danych:

> Dane inwentaryzacyjne (np. imiona, nazwiska, adresy)

> Dane kontaktowe (np. adresy poczty elektronicznej, nr tel.)

> Dane dotyczące treści (np. teksty, fotografie, nagrania video)

> Dane użytkowe (np. historia odwiedzanych stron, treści, czas dostępu)

> Metadane oraz dane komunikacyjne (np. informacje urządzeń, adresy IP)

 

Przeznaczenie przetwarzanych danych

> udostępnianie ofert online, ich funkcji oraz treści

> udzielanie odpowiedzi na zapytania kontaktowe oraz komunikacja z użytkownikami

> środki bezpieczeństwa

> pomiar zasięgu ofert / marketing

 

Pliki cookies

Nasza strona internetowa używa tak zwanych ciasteczek - plików cookies. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza na Państwa urządzeniu. Ciasteczka nie powodują żadnych szkód. Plików cookies używamy do identyfikacji Państwa urządzenia przy kolejnej wizycie, celem przedstawienia Państwu zoptymalizowanej oferty. Również po zakończeniu przeglądania naszej strony internetowej pliki cookies pozostają częściowo zapisane na Państwa urządzeniu do chwili, aż zostaną przez Państwo usunięte. Informacje wygenerowane a pomocą plików cookies zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby własnych analiz.

 

Jeżeli Państwo nie wyrażacie zgody na powyższe istnieje możliwość dostosowania przeglądarki do Państwa potrzeb tak, aby otrzymywać informację o plikach cookies z możliwością wyrażenia jednorazowej zgody na ich użycie. Bliższe informacje można uzyskać w zakładce „pomoc” konkretnej przeglądarki internetowej. Jeżeli na tej stronie internetowej nie udzielą Państwo zgody na użycie plików cookies, to funkcjonowanie naszej strony może zostać ograniczone.

 

Jakich plików cookies używa strona internetowa Carpe Diem Polish Operarius Sp z.o.o?

 

Google Analytics

Strona internetowa carpediem-online.pl używa do analizy statystyk serwisów WWW Google Analytics. Usługę oferuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. My używamy Google Analytics jedynie w połączeniu z aktywowaną anonimizacją adresów IP. W ten sposób Państwa adres IP zostanie skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP zastanie podany do serwerów Google w USA jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdzie również zostanie skrócony.

Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzystuje powyższe informacje do analizy Państwa aktywność na stronie oraz do sporządzenia raportów Państwa aktywności dla operatora, do celów przedstawienia dalszych usług związanych z przeglądaną stroną i siecią Internet. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę do Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi gromadzonymi przez Google.

 

Dane wygenerowane przez pliki cookies dotyczące Państwa aktywności na stronie internetowej oraz przetwarzanie tych danych przez Google może zostać zablokowane poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiedniej wyczki do przeglądarki (browser-plugin). (https://tools.Google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

 

Więcej informacji o przetwarzaniu danych użytkowników przez Google Analytics znajdziecie Państwo w oświadczeniu o ochronie danych Google.

 

Google-Re/Marketing-Service

Do celów marketingowych i remarketingowych korzystamy z usług Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Powyższe narzędzie umożliwia nam bardziej celowe kierowanie reklam naszej strony internetowej tak, aby użytkownikowi wyświetlać te informacje, którymi będzie potencjalnie zainteresowany.

Na urządzeniu użytkownika przy pomocy sygnalizatorów web (web beacons) zapisany zostaje indywidualny plik cookie. W pliku tym odnotowuje się jakich stron poszukiwał użytkownik, jakimi treściami się interesował oraz jakie oferty przeglądał, a dalej zapisywane są informacje techniczne przeglądarki i systemu operacyjnego, przekierowanie na strony, czas odwiedzin oraz dalsze informacje dotyczące korzystania z ofert online. Zapisany zostaje również adres IP, przy czym w ramach usług Google Analytics informujemy, że adres IP zostanie skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a pełny adres IP zastanie podany do serwerów Google w USA jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdzie również zostanie skrócony. Przekazany adres IP użytkownika do Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi gromadzonymi przez Google.

Więcej informacji o wykorzystaniu danych użytkowników do celów marketingowych przez Google znajdziecie Państwo na stronie: https://www.google.com/policies/technologies/ads,

oraz w oświadczeniu o ochronie danych Google na stronie https://www.google.com/policies/privacy.

 

Stosowanie wtyczek społecznościowych Facebook (Facebook Social Plugins)

Nasza strona internetowa używa wtyczek społecznościowych z facebook.com prowadzonego przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Facebook“). Wtyczki mogą przedstawiać elementy interakcyjne (np. video, grafika, tekst) i można je rozpoznać po logo Facebook (białe „f” na niebieskim polu oraz wyrażeniach „Like“, „Gefällt mir“ lub znaku „kciuk w górę”) lub oznaczeniu „Facebook Social Plugin“.

Jeżeli użytkownik kliknie na funkcję oferty online, która zawiera taką wtyczkę, wtedy jego urządzenie nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Zawartość wtyczki zostanie przekazana z Facebooka bezpośrednio na urządzenie użytkownika, a z niego połączone z ofertą online. Przy takim sposobie przetwarzania danych możliwe jest tworzenie profili użytkowników. Z tego powodu nie mamy wpływu na zakres danych, które za pomocą wtyczek pobiera Facebook, a użytkownikowi udzielamy informacji zgodnie z naszym stanem wiedzy.

 

Poprzez włączenie wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wywołał określoną stronę oferty online. Gdy użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook ma możliwość przyporządkowania odwiedzin na stronie do odpowiedniego konta prowadzonego na Facebooku. Gdy użytkownik wejdzie w interakcję z wyczką, np. poprzez kliknięcie „Like” lub wpisanie komentarza, wtedy odpowiednia informacja zostanie wysłana bezpośrednio z Państwa urządzenia do Facebooka, gdzie zostanie zapisana. Nawet, gdy użytkownik nie jest członkiem społeczności Facebooka istnieje możliwość, że Facebook pozna Państwa adres IP i go zachowa. Według podanych informacji Facebooka w Niemczech zachowany zostaje jedynie zanonimizowany adres IP.

Dalsze informacje o przeznaczeniu i zakresie pobieranych danych oraz ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystaniu przez Facebooka, jak również o prawach i możliwościach ustawień służących ochronie prywatności użytkowników znajdziecie Państwo w uwagach o ochronie danych na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Jeżeli użytkownik naszej strony jest równocześnie użytkownikiem Facebook i nie chciałby, aby przez oferty online Fecebook gromadził o nim dane i łączył je z danymi jako użytkownika Facebooka, to przed korzystaniem z naszej oferty online powinien się wylogować z Facebooka i usunąć pliki cookies.

Dalsze ustawienia i zgłaszanie sprzeciwu odnośnie wykorzystania danych do celów reklamowych jest możliwe w ramach ustawień profilu na Facebook.

 

Ograniczenie funkcji bez plików cookies.

W przypadku, gdy Państwo generalnie nie wyrażacie zgody na używanie plików cookies poszczególne funkcje oraz strony nie będą funkcjonowały zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Pliki cookies znajdujące się już na Państwa komputerze mogą zostać usunięte w dowolnej chwili. Sposób ich usunięcia jest różny w zależności od używanej przeglądarki, dlatego prosimy o zapoznanie się z odpowiednią instrukcją przeglądarki („Pomoc” w menu używanej przeglądarki).

 

Prawa osób zainteresowanych

Na postawie regulacji prawnych dotyczących ochrony danych posiadacie Państwo obszerne prawa w odniesieniu do własnych danych. Z Państwa praw możecie skorzystać drogą poczty elektronicznej przez kontakt z mgr Sandrą Peherstorfer (datenschutz@carpediem-online.at).

 

Państwa prawa obejmują w szczególności:

 

Prawo do otrzymania informacji

Na Państwa życzenie i w obrębie prawnie ustalonych ram czasowych Carpe Diem Polish Operarius Sp z.o.o udostępni Państwu wszelkie informacje zgromadzone w Carpe Diem Polish Operarius Sp z.o.o. Informacje oprócz danych osobowych zawierają również przeznaczenie i sposób przetwarzania zgromadzonych danych.

 

Prawo do sprostowania danych

Wobec Carpe Diem Polish Operarius Sp z.o.o. posiadacie Państwo stałe prawo do sprostowania, uzupełnienia oraz zmiany zgromadzonych danych osobowych.

 

Prawo do przeniesienia danych

Jesteście Państwo uprawnieni do przekazania wszystkich zgromadzonych przez Carpe Diem Polish Operarius Sp z.o.o. danych na inne przedsiębiorstwo.

 

Prawo do usunięcia danych

Na Państwa wniosek Carpe Diem Polish Operarius Sp z.o.o. w ustawowo przewidzianym czasie usunie wszelkie Państwa dane osobowe, które zostały zgromadzone przez Carpe Diem Polish Operarius Sp z.o.o.

 

Współpraca z osobami trzecimi przetwarzającymi dane na zlecenie

O ile w ramach własnego przetwarzania danych przekażemy je lub w jakikolwiek sposób udostępnimy innym osobom i przedsiębiorstwom (przetwarzanie na zlecenie lub osoby trzecie) następuje to na postawie zgody ustawowej, której Państwo udzielili (np. w przypadku przekazania osobom trzecim takim jak dostawcy usług płatniczych na podstawie art. 6 ust. 1c

DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung – RODO = Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), do celów wykonania przewidzianych zobowiązań prawnych lub zgodnie z naszymi interesami prawnymi (np. powołanie pełnomocnika, hosting internetowy).

W przypadku zlecenia osobom trzecim przetwarzania danych na podstawie tak zwanej „umowy zlecenia przetwarzania danych” nastąpi to na zasadzie art. 28 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung – RODO = Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

 

Przechowywanie danych

Państwa dane będą przechowywane jedynie tak długo, jak to jest konieczne do spełnienia naszych świadczeń. Gdyby na podstawie przepisów prawnych zaistniała konieczność dłuższego przechowywania danych, będą one przechowywane do upływu tego terminu.

 

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Zgoda udzielona na pobranie i użycie Państwa danych oraz rejestrację może zostać w dowolnej chwili odwołana w całości lub części, również ze skutkiem obowiązywania na przyszłość. Do chwili odwołania zgody Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku odwołania zgody Państwa dane zostaną we wskazanym zakresie niezwłocznie usunięte lub zablokowane do dalszego wykorzystania. W tej sprawie prosimy o kontakt na adres datenschutz@carpediem-online.at