O nas

Niniejsze dane odpowiadają obowiązkowi oznakowania zgodnie z ustawami o handlu elektronicznym oraz austriackim kodeksem przedsiębiorców.

Carpe Diem Polish Operarius Sp z.o.o
Ul. Wolnosci 1
PL-47300 Krapkovice
Tel.: 0048 600 157 147

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Branża: odstępowanie pracowników, praca tymczasowa, leasing pracowniczy

Sąd prowadzący rejestr przedsiębiorców: Landesgericht Linz
Numer rejestru przedsiębiorców: FN 362331 s

Prezes: Oliver Peherstorfer

Odpowiedzialność: Pomimo starannej kontroli treści nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość linków obcych. Za zawartość linkowanych stron wyłączną odpowiedzialność ponosi ich właściciel.

Prawa autorskie: Teksty oraz ilustracje i zdjęcia zawarte w witrynie internetowej Carpe Diem GmbH są chronione prawem autorskim. Każda publikacja, również fragmentaryczna materiałów i zdjęć może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Carpe Diem GmbH. Publikacja bez stosownej zgody jest bezprawna.

Żródła zdjęć: Niektóre zdjęcia oraz grafiki pochodzą z banków zdjęć Fotolia.de oraz 123rf.com

Projekt: Pegasus München
Wykonanie techniczne: Basisplanbasis

Celem uproszczenia przekazu zdecydowaliśmy, aby określenia kierowane do osób w większości przypadków sformułować dla jednej płci. O ile nie zostało to wyraźnie zaznaczone określenia te odnoszą się oczywiście w równym stopniu do obu płci.

 

Klauzula poufności

Odpowiedzialność za treści

Treści zawarte na naszych stronach internetowych zostały starannie przygotowane. Za ich poprawność, kompletność oraz aktualność nie ponosimy odpowiedzialności. Zgodnie z § 7 ust. 1 TMG (Telemediengesetz – austriackiej ustawy o mediach telekomunikacyjnych) jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za treści na własnych stronach internetowych według przepisów ogólnych. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG (Telemediengesetz – austriackiej ustawy o mediach telekomunikacyjnych) jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani do nadzoru i ewentualnego badania przekazanych bądź gromadzonych treści obcych, które mogą wskazywać na działania niezgodne z prawem. Na podstawie przepisów ogólnych powyższe nie zwalnia z obowiązku usunięcia bądź zablokowania informacji. Odpowiedzialność z tego tytułu możliwa jest dopiero od chwili powzięcia wiedzy o konkretnym przypadku naruszenia prawa. W wypadku posiadania wiedzy o naruszeniu prawa treści takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zwiera linki do stron internetowych osób trzecich, na których treści nie posiadamy wpływu. Z tego powodu nie możemy przejąć odpowiedzialności za treści obce. Za treści zawarte na linkowanych stronach odpowiada zawsze właściciel lub administrator stron internetowych. Linkowane strony były sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa w chwili tworzenia linku. W chwili tworzenia linku nie występowały treści naruszające prawo. Bez konkretnych wskazań nie można żądać stałej kontroli linkowanych stron pod kątem naruszenia prawa. W wypadku posiadania wiedzy o naruszeniu prawa linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawo autorskie

Treści i dzieła sporządzone przez właściciela strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przeredagowanie, rozpowszechnianie oraz jakiekolwiek wykorzystanie ich poza ramami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Zezwala się na ściąganie i kopiowanie niniejszej strony jedynie do celów prywatnych, nie zaś do użytku komercyjnego. O ile treści znajdujące się na tej stronie nie zostały sporządzone przez właściciela strony, przestrzegać należy również praw autorskich osób trzecich. W szczególności oznaczamy treści osób trzecich. Gdyby Państwo zauważyli naruszenie praw autorskich osób trzecich, prosimy o odpowiednią informację. W wypadku posiadania wiedzy o naruszeniu prawa treści takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Ochrona danych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez podania danych osobowych. O ile na naszej stronie internetowej pobierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres, czy e-mail) następuje to w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności. Bez Państwa wyraźniej zgody dane te nie zostaną przekazane osobom trzecim.

Zwracamy uwagę, że przekazywanie danych w Internecie (np. w trakcie komunikacji pocztą elektroniczną) może zawierać luki w bezpieczeństwie. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Nie wyrażamy zgody na korzystanie z danych kontaktowych w ramach obowiązku podawania informacji „o mnie” do celów przesyłania nam niezamówionych materiałów reklamowych oraz informacji. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do podjęcia środków prawnych w razie przysyłania niezamówionych informacji reklamowych np. poprzez Spam.

Żródło: Disclaimer eRecht24

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych odnośnie korzystania z wtyczek Facebooka (Like-Button)

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki Facebooka rozpoznacie Państwo na naszej stronie po logo Facebooka lub po "Like-Button" ("Polub"). Przegląd wtyczek Facebooka znajdziecie Państwo tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
W trakcie odwiedzin naszej strony tworzone jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerami Facebooka. Facebook w taki sposób otrzymuje poprzez Państwa IP komputera informację, że odwiedziliście naszą stronę. Gdy kliknięta zostanie wtyczka Facebokka w chwili zalogowania na koncie facebookowym tworzony jest na Państwa profilu link do treści zawartych na naszych stronach internetowych. Facebook przyporządkowuje tą drogą odwiedziny na naszej stronie internetowej do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że my, jako oferent strony, nie posiadamy wiedzy odnośnie treści przekazywanych danych ani o sposobie ich wykorzystania przez Facebooka. Dalsze informacje znajdziecie Państwo w oświadczeniu o ochronie danych pod: http://de-de.facebook.com/policy.php

Jeżeli Państwo sobie życzą, aby Facebook nie rejestrował wizyt na naszych stronach internetowych, prosimy o wcześniejsze wylogowanie się z konta użytkownika.

 

Żródło:  Facebook Datenschutzerklärung